baner
  1. Jednostki terenowe
  2. Zakład w Wałbrzychu

Obszar działania

A A A powiększ tekst

To jest element flash

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

Zakład w Wałbrzychu

 

ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych
Centrala: tel. (74) 842 74 52,

Sekretariat: tel. (74) 842 74 51

sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

 

Działalnośc zakładu:

  • dystrybucja gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych,
  • zapewnienie kompleksowej realizacji sieci gazowej i przyłączy gazowych (projektowanie i wykonawstwo),
  • planowanie i projektowanie gazyfikacji nowych terenów, a także określanie warunków przyłączenia do sieci gazowej instalacji gazowych i urządzeń na gaz ziemny,
  • uzgadnianie projektów budowlanych sieci i przyłączy gazowych oraz odbiór sieci gazowych.

 

Rejon Dystrybucji Gazu w Wałbrzychu

58-302 Wałbrzych, ul. Głogowska 1

 

74 842 72 35

sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl 

 

 

 

 

Rejon Dystrybucji Gazu w Kłodzku

57-300 Kłodzko, ul. Fabryczna 1 

 

74 862 16 01

 

 

 

 

Rejon Dystrybucji Gazu w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 18

 

 

74 832 24 21 

rdg.dzierzoniow@wroclaw.psgaz.pl